Tag: עזרה עצמית

ציר האופן – ספר כלכלה

ציר האופן – ספר כלכלה

| 15/11/2011 | 0 Comments

ציר האופן – סת' גודיןבימים עברו התחלקו עובדים בכל ארגון לשתי קבוצות:  ההנהלה והעובדים.  עתה יש קבוצה שלישית:  קבוצת צירי-האופן. צירי-האופן הם אנשים שהופכים כל יום וכל מעשה – לדבר אמנות.
קבוצת צירי-האופן מורכבת מאנשים שממציאים ומנהיגים (ואין זה משנה מהי הגדרת תפקידם) המחברים בין אנשים היוצרים דברים חדשים. הם מוציאים את הסדר מתוך הכאוס ומבינים […]

Continue Reading