Tag: פרס ספיר 2013

נבחרה "הרשימה הקצרה" של פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 2012

נבחרה "הרשימה הקצרה" של פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 2012

| 18/12/2012 | 0 Comments

[ 18/12/2012; 3:00 pm to 8:00 pm. 3:00 pm to 8:00 pm. 3:00 pm to 8:00 pm. ]  

ועדת השיפוט של פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס בראשות פרופ' גבריאלה שלו, לשעבר שגרירת ישראל באו"ם וכיום נשיאת המועצה האקדמית העליונה ודיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, בחרה את "הרשימה הקצרה" בפרס ספיר ואת הזוכה בקטגורית פרס הביכורים. 
פרס ספיר לספרות נוסד בשנת 2000 במטרה לעודד את הספרות העברית ואת תרבות הקריאה, השנה זוהי השנה […]

Continue Reading