Tag: ייקים

יום עיון: תרומתם של הייקים לספרות ולשירה בישראל / 15 ביולי בירושלים

יום עיון: תרומתם של הייקים לספרות ולשירה בישראל / 15 ביולי בירושלים

| 11/07/2013 | 0 Comments

[ 11/07/2013 to 15/07/2013. 11/07/2013 to 15/07/2013. ] [caption id="attachment_8079" align="alignright" width="150"] תרומתם של הייקים לספרות ולשירה בישראל[/caption]

מי הם הסופרים הייקים ומהי תרומתם ליצירה הארץ-ישראלית? מהו ייחודם של הסופרים הייקים בישראל וכיצד הושפעה יצירתם מעברם ומהטראומה? כיצד התכתבו עם התרבות הייקית, מצד אחד, ועם השואה, מצד שני?  כיצד הוצג המעבר החד לארץ ישראל בספריהם? כיצד הוצגה התרבות והסביבה החדשה בכתוב?

ביום שני, 15 ביולי, […]

Continue Reading