Tag: פליפה גרגורי

המלכה האדומה – סיפור היסטורי

המלכה האדומה – סיפור היסטורי

| 15/11/2011 | 0 Comments

המלכה האדומה מאת פליפה גרגוריספרה החדש של פליפה גרגורי ממשיך את סיפור בית המלוכה באנגליה ומתמקד במלחמות בני הדודים. היא בוחנת את השושלת שקדמה לבית טיודור: שושלת פלנטג'נט המפוארת. משפחה אשר היו בה יריבויות מורכבות, אהבות ושנאות. מבלי לעוות את העובדות ההיסטוריות  אלא רק על ידי הפחת רוח חיים בכל דמות, מכניסה אותנו גרגורי לתקופה […]

Continue Reading