אודות

האתר עוסק בכל הקשור לספרים ולתרבות הקריאה, יוצרים וכותרים חדשים. מערכת האתר תשמח לקבל תגובות והערות וכן חוות דעת שלכם על ספרים וכל הקשור. 

אתר זה אינו מסחרי. בין מטרות האתר: להכיר לציבור גם את מי שמאחורי הקלעים בתחומי היצירה הכתובה ובמיוחד להכיר גם את הכותבים והיוצרים. 

חלק מהספרים מתקבלים מהוצאות הספרים או מהסופרים עצמם לצורך הכנת ביקורות או הבאת מידע אודותם.

כל זכויות הפרסום שמורות למערכת האתר. אין לפרסם או לצטט מתוך האתר ללא קבלת היתר מראש ובכתב ממערכת האתר או בעלי זכויות היוצרים המצויינים במאמרים ובכתבות.

נודה לכם אם תפנו תשומת ליבנו לחומרים או  מידע שהועלו באתר וייתכן שהם עלולים להפר זכויות יוצרים, כדי שנבדוק זאת ובמידת הצורך, נתקן או נסיר אותם.  

 

את האתר מנהל ועורך זהר נוי, אוהב ספרים ותרבות, יועץ תקשורת (נוי תקשורת- יח"צ), כותב מדורי ספרים בעיתונים.

מעוניינים להופיע במדור ביקור בית, מעוניינים שספרכם יתפרסם במדורי הספרים החדשים, מקיימים אירוע ספרותי? אתם מוזמנים להציע רעיונות לראיונות, כתבות פותחות וכל דבר שעשוי לעניין אותנו:כל מידע, כל חדשה, כל אירוע שקורה, כל פרס שמוגש, כל משא ומתן לרכישת זכויות התרגום, ובכלל כל דבר קשור בספרים.

שלחו הצעות, חומרים ותמונות ל:  [email protected] בציון פרטים מלאים ופרטי התקשרות.  יש להגיש את החומר בדואר אלקטרוני בפורמט Word  או RTF בלבד ותמונה בקובץ JPG ברזולוציה של עד חצי מגה.

יש לשלוח אך ורק תמונות מורשות, בציון שם הצלם. משלוח תמונה מהווה היתר להשתמש בה.  במשלוח מידע על ספר נא לצרף את תמונת השער הקדמי ברזולוציה של עד חצי מגה.

מחברים הם האחראים הבלעדיים לתוכן חיבוריהם, והמערכת אינה אחראית לדעות, עמדות וכל דבר אחר המפורסם בשם המחבר. מאמרים ייצגו את דעת המחבר בלבד ובשום אופן לא את דעת מערכת ספרים.

לפני פרסום, מחברים יתבקשו לחתום על אישור הפצה לפיו הם בעלי הזכויות בחומר המקורי, והם נותנים לספרים ייפוי כוח לפרסמו.

המערכת לא תערוך עריכה משלה למעט תיקונים הנדרשים לצורך התאמה לפורמט הפרסום הנהוג בפרסומיה. אנו מבקשים מכותבי החומר להכינו לפרסום מבחינת העריכה המקצועית, אין לנו את הזמן והמשאבים לעשות זאת עבורכם.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות להוסיף הערת מערכת באם תמצא לנכון.

אין מערכת ספרים מתחייבת לפרסם כל מאמר או ספר המגיעים אלינו, והחלטת המערכת על פרסום או אי פרסום לא תלווה בנימוקים.

  

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email