הכנסת אישרה ברוב קולות החלת דין רציפות על החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל

| 19/06/2013 | 1 Comment

הכנסת אישרה ברוב קולות החלת דין רציפות על החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל שמובילה שרת התרבות

הכנסת אישרה ברוב קולות החלת דין רציפות על החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל שמובילה שרת התרבות

החוק עבר ברוב של 49 חברי כנסת שהצביעו בעדו וללא מתנגדים. קודם לכן היום כבר התקיים דיון עקרוני בחוק בועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, ובשבוע הבא יתחדשו הדיונים בועדה לגופו של החוק שאותו מובילה השרה לימור לבנת. החוק מצוי היום בקונצנזוס וזוכה לתמיכה רחבה וחוצת מפלגות.

 

 

הכנסת אישרה היום, יום ד' 19/6, ברוב קולות את החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל שגובש בקדנציה הקודמת בשיתוף משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה בראשות פרופ' יוג'ין קנדל והתאחדות הסופרים והמו"לים בישראל.

הצעת החוק נמצאת היום בקונצנזוס וזוכה לתמיכה רחבה וחוצת מפלגות. מלבד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו שהודיע בעבר על תמיכתו בחוק, הצהירו גם ראשי הסיעות הגדולות בכנסת הנוכחית על תמיכתם בו ומחויבותם לקדמו, וביניהם: יו"ר סיעת 'יש עתיד' שר האוצר יאיר לפיד, יו"ר האופוזיציה ח"כ שלי יחימוביץ, יו"ר סיעת הבית היהודי השר נפתלי בנט, יו"ר סיעת התנועה השרה ציפי לבני, ויו"ר סיעת קדימה ח"כ שאול מופז.

כל הגורמים השותפים לגיבוש הצעת החוק מעריכים,  בין השאר בהתבסס על אמירות מפורשות מצד המו"לים בארץ, כי כתוצאה מהחוק המחיר הנקוב לצרכן של ספר יהיה נמוך בעשרות אחוזים מהמחיר הנקוב בו היום נוכח קיומה של תחרות הוגנת בין הוצאות הספרים השונות, מפיצי הספרים וחנויות הספרים בנוגע לכמות, למגוון, ולאיכות הכותרים המוצעים לצרכן. יצוין כי החוק גם אינו מונע מרשתות הספרים לקיים מבצעי הנחה על ספרים, אלא רק על ספרים שנמצאים בתקופת הגנה בת 18 חודשים מרגע הוצאתם לאור, וכן בשבוע הספר, ראש השנה ובפסח.

החוק גם פועל במספר מישורים על מנת להגביר את התחרות ההוגנת בענף הספרים שנפגעת היום כתוצאה מהדו-אפול והבעלות הצולבת שבו. כך לדוגמה: אוסר החוק על חנות או מוציא לאור לתגמל מוכר בחנות ספרים, במישרין או בעקיפין, בשכר, בהטבות, או בכל דרך אחרת בשל המלצה על ספר מסוים, לרבות ספרים שאינם מוגנים על פי חוק זה. בנוסף, אוסר החוק על חנויות ספרים להפלות ולתת עדיפות למוציא לאור מסוים בהקצאת שטחי תצוגה או במיקום שטחי התצוגה בהם יוצגו ספרי הוצאתו בחנות. על פי החוק, מוציא לאור או מפיץ מטעמו לא יסרב למכור לחנות ספר המוצא לאור על ידו, ובלבד שהחנות תשלם להם בגין הרכישה תמורה כספית זהה או דומה לזו המשולמת על ידי חנויות אחרות, זולת אם הראה כי קיימים טעמים של ממש המצדיקים אי מתן השירות בתנאים דומים.

לפני ההצבעה היום, התקיים בועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת דיון עקרוני בחוק שאליו הגיעו סופרים ומו"לים רבים כדי להביע את תמיכתם בחוק.

השרה לבנת אמרה ציינה בדיון כי "מי שהסביר לי את הנחיצות בקיומו של החוק היה הסופר יורם קניוק ז"ל. היו לנו שיחות רבות שבהם הוא הסביר את המצב הבלתי אפשרי שבו הוא סופר ותיק ומוערך בעל רבי מכר משתכר פחות משקל לספר ונאלץ לחיות בדלות ומצוקה. היום ישנם מאות סופרים ומוציאים לאור ממתינים לאישורו".

פרופ' יוג'ין קנדל יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה ציין בדיון כי ללא החוק אנו עלולים להגיע למצב שבו הסופרים יפסיקו ליצור. לדבריו, בשונה מקופסאות שימורים ספרים ישראלים בעברית לא ניתן לייבא מחו"ל.   

רקע לחוק:

הספר והספרות נחשבים כמוצר בעל ערך תרבותי מובהק ובמדינות רבות בעולם המערבי התעורר בשנים האחרונות צורך להסדיר את מעמדם באמצעות חקיקה.

במדינת ישראל שורר בשנים האחרונות מצב ייחודי שבו התנהלות שוק הספרים מוכתבת כמעט באופן בלעדי על ידי דואפול המורכב משתי רשתות השולטות בכ- 80% מהשוק, כשאחת מהן מתאפיינת במבנה משפטי של בעלות אנכית, באופן בו היא נשלטת על ידי הוצאת ספרים גדולה. מצב זה גורם לפגיעה קשה בעיקרון התחרות החופשית. משרד התרבות סבור כי לנוכח הדברים אין מנוס מלהסדיר את השוק  גם אם במחיר של התערבות מסוימת בתנאי השוק החופשי.

מטרת החוק:

החוק נועד בראש ובראשונה להבטיח שהציבור הישראלי בהווה ובעתיד יוכל ליהנות מספרות ישראלית עברית איכותית. זכות זו תמומש רק אם סופרים ומשוררים בישראל יקבלו גמול הולם וראוי תמורת יצירתם, כך שיוכלו להמשיך ליצור ולקדם את הספרות בשפה העברית.

בנוסף, נועד החוק לשמור על גיוון תרבותי בפרסום ובהפצה של ספרים בישראל, וכן לאפשר תחרות הוגנת בין הוצאות הספרים השונות. כפועל יוצא של האמור, החוק יאפשר לציבור הקוראים לבחור מבין מגוון רחב של ספרים לפי רצונותיהם וטעמיהם ולאפשר תחרות בין הוצאות הספרים, מפיצי הספרים וחנויות הספרים בנוגע לכמות, למגוון ולאיכות  הכותרים המוצעים לצרכן. הודות לכך הציבור בישראל יוכל לא רק ממגוון תרבותי רחב יותר אלא גם ממחיר נקוב לצרכן נמוך יותר של ספר מזה המוצע כיום. 

 

עיקרי החוק:

1.       במהלך 18  חודשים מתאריך ההוצאה לאור של ספר, לא ישתנה המחיר לצרכן של הספר. חנות ספרים לא תהיה רשאית למכור לצרכן את הספר במחיר שהוא נמוך מהמחיר לצרכן, למעט בתקופות ההנחה הקבועות בחוק.

2.       על גבי כל ספר יציין המוציא לאור את החודש והשנה של הדפסת המהדורה הראשונה שלו, המהווים, למעשה,  את מועד תחילת מניין תקופת ההגנה על הספר. חזקה היא, כי מועד הפצת הספר על ידי המוציא לאור לחנויות הספרים יעשה בתאריך ההוצאה לאור הנקוב על גבי הספר, או בסמוך מאוד לכך, ואולם, בכל מקרה, לא תוכל חנות ספרים למכור את הספר בתאריך שהוא קודם לתאריך ההוצאה לאור המודפס על גבי הספר.

3.       במהלך תקופת ההגנה יקבל סופר ישראלי, בגין כל כותר שנכתב על ידו ופורסם על ידי המוציא לאור, תמלוגים בשיעור של 8% מהמחיר הנקוב לצרכן (לאחר ניכוי מס ערך מוסף מקום בו מס זה חל) עבור 6,000 העותקים הראשונים שיימכרו מאותו כותר,  ותמלוגים בשיעור של 10% עבור כל עותק של הספר החל מהעותק ה- 6001 ואילך (ללא הגבלת תקרה של מספר העותקים).

4.       התמלוגים האמורים ישולמו לסופרים עבור כל הספרים שנמכרו על ידי המוציא לאור עד לסיום הרבעון שבו חל היום האחרון של תקופת ההגנה. יודגש כי חישוב התמלוגים לסופרים על פי האמור בחוק הם המינימום הנדרש, אך אין מניעה  שסופרים יגיעו להסכמים עם מו"לים שבמסגרתם יקבלו תמלוגים בשיעור גבוה מזה המצוין בחוק. 

5.       במשך 7 שנים מתום מועד תקופת ההגנה, ישלם מוציא לאור לסופר ישראלי תמלוגים בשיעור של 16% מגובה התקבול שיתקבל בפועל על ידי המוציא לאור עבור הספר.

6.       בגין ספר ראשון של סופר ישראלי שיצא לאור למכירה בישראל יהיה הסופר זכאי לתמלוגים בשיעור שלא יפחת מ- 80% מהשיעורים הקבועים לעיל.

7.       חנות ספרים לא תתנה מכירתו של ספר לצרכן במהלך תקופת ההגנה ברכישתו של ספר או מוצר אחר על ידי הצרכן, או יחד עם ספר או מוצר אחר, והיא לא תציע לצרכן למכירה ספר במסגרת עסקאות המשלבות אותו יחד עם ספר או מוצר אחר.

8.       מבצעי הנחות: בתקופת ההגנה תהיה חנות ספרים לתת לצרכן הנחה בגין מכירת הספרים במועדים ובשיעורים הבאים:

1.       במהלך כל ימי "שבוע הספר העברי" (שמועדם ייקבע על ידי משרד התמ"ת) הנחה בשיעור של עד 10% מהמחיר לצרכן.

2.       החל מיום י"ז באלול ועד יום כ"ג בתשרי של כל שנה, ועד בכלל הנחה בשיעור של עד 10% מהמחיר לצרכן.

3.        החל מיום ג' בניסן ועד ליום כ"ב בניסן של כל שנה, ועד בכלל הנחה בשיעור של עד 10% מהמחיר לצרכן.

4.       התמלוגים שישולמו לסופר, לגבי הספרים שנמכרו בהנחה, יחושבו לפי שיעור של 8% על כל עותק של ספר עד 6000 העותקים הראשונים ו- 10% מהעותק ה-6001 , וזאת על פי המחיר הנקוב לצרכן בניכוי ההנחה שניתנה על הספר.

9.       חנות או מוציא לאור לא יתגמלו מוכר בחנות ספרים, במישרין או בעקיפין, בשכר, בהטבות, או בכל דרך אחרת בשל המלצה על ספר מסוים, לרבות ספרים שאינם מוגנים על פי חוק זה.  

10.   חנות ספרים לא תפלה ולא תיתן עדיפות למוציא לאור מסוים בהקצאת שטחי תצוגה או במיקום שטחי התצוגה בהם יוצגו ספרי הוצאתו בחנות.

11.   מוציא לאור או מפיץ מטעמו לא יסרב למכור לחנות ספר המוצא לאור על ידו, ובלבד שהחנות תשלם להם בגין הרכישה תמורה כספית זהה או דומה לזו המשולמת על ידי חנויות אחרות, זולת אם הראה כי קיימים טעמים של ממש המצדיקים אי מתן השירות בתנאים דומים.

12.   אין מניעה ממוציא לאור להגיע להסכם עם סופר ישראלי על תשלום סכום כספי כולל בגין כתיבת ספר ולנכות ממנו את סכום התגמולים המגיעים לסופר.

13.   אחת לשנה ייחתם בין המוציא לאור לבין חנויות הספרים "הסכם הנחה" שבמסגרתו ייקבע שיעור ההנחה המקסימלי שיינתן לחנות מהמחיר לצרכן של כל הספרים המוגנים בחוק זה ושיימכרו על ידי המוציא לאור לחנות הספרים במהלך אותה שנה. המוציא לאור לא יהיה רשאי למכור את הספר לחנות ספרים, אם בעצמו ואם באמצעות מפיץ מטעמו, במחיר הנמוך משיעור ההנחה הנקוב ב'הסכם ההנחה' (למעט מקרים בהם אושרה חריגה בנוגע לספרים ספציפיים על ידי משרד התעשייה והמסחר).

14.   חנות ספרים לא תקבל ממוציא לאור תמורה נוספת על התמורה ממכירת הספרים על ידה, בגין כל פעילות המבוצעת על ידה בנוגע לספרים המוגנים בחוק זה, אשר הוצאו על ידי המוציא לאור, ובכלל זה לא תבקש ולא תקבל מהמוציא לאור תמורה או הטבה או שיפוי בגין מתן תמריצים למוכרים, מיקום הספרים בחנות ואופן תצוגתם, פרסום, חלונות ראווה, שיווק או קידום מכירות.

כיוון שמדובר בחוק שמטרתו לתקן כשל שוק חמור שנוצר בענף הספרים על רקע המבנה הייחודי שלו, מציע משרד התרבות לחוקק את החוק כהוראת שעה לתקופה של 3 שנים, שבמהלכן תיבחן יעילותו בהתבסס על נתונים שייאספו בפרק הזמן הזה.

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Category: אירועי ספרות, דף הבית - ארועי ספרות

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Avi Roni הגיב:

  כל עוד לא עבר החוק – זה פשוט צעד טיפשי, תפסת מרובה – לא תפסת. אין 200 מליון דוברי עברית, ולכן זו שגיאה תהומית להקפיא מחיר ספר ל18 חודשים. מידע אישי וניסיון רב שנים – ספר מוכר 2/3 מפוטנציאל המכירות שלו ב-6-9 החודשים הראשונים לאחר צאתו לאור, ואז הוא מתחיל 'לטפטף'. לכן, 9 חודשים הקפאה מספיק גם מספיק
  כל המו"לים יאשרו, לא מול המצלמות ולא בכתב, שמחיר ראלי לספר הוא כ-60 ש"ח ולא 90-100. לזה צריך לשאוף אם אפשר גם בחוק. אם יהיה השילוב של 60 ש"ח לספר + 6 -9 חודשים הקפאת מחיר גם ציבור הקוראים/קונים יעבור חינוך מחדש.
  תחשבו על ביטול המע"מ לתרבות, אם רוממות התרבות בגרונכם
  תחשבו גם עד איפה יכולה ההנחה להיות מבחינת הכבוד לספרות, לספרים ולסופרים. 4 ב-100 זה מבצע להזניית הספרים ועושק הסופרים. זה לא מכובד. אולי תגבילו עד ל-50%, 1+1? או ש 4 ב-100 יהיה רק באישור הסופר/ת?
  יש עוד זמן לחשוב לפני שדופקים את הראש בקיר ועושים שטויות מוחלטות ונזק על נזק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.