Tag: יעל מושיוב

נר הלילה החופי מאת יעל מושיוב / סיפור מרגש העוסק ביחסי אב גוסס ובתו

נר הלילה החופי מאת יעל מושיוב / סיפור מרגש העוסק ביחסי אב גוסס ובתו

| 19/06/2012 | 0 Comments

נר הלילה החופי מאת יעל מושיוב
נעמי בת העשרים ושמונה (המכונה נומי בפי קרוביה) מתבשרת שאביה חולה במחלה סופנית. היא מחליטה לעזוב הכל ולסעוד אותו במהלך חודשי חייו האחרונים.  הסיפור נוגע בתהליך ההתקרבות בין האב, רופא ממוצא צ'כי ואיש לא קל, לבין בתו הנמצאת בצומת דרכים בחייה, וביחסים הנרקמים ביניהם בתקופת מחלתו.
נומי שבה הביתה, אל מושב […]

Continue Reading