Tag: שמואל פפרברג

אשכול הכופר מאת שמואל פפרברג / מותחן רומנטי על רקע המציאות הישראלית העכשווית

אשכול הכופר מאת שמואל פפרברג / מותחן רומנטי על רקע המציאות הישראלית העכשווית

| 18/04/2013 | 0 Comments

 אשכול הכופר מאת שמואל פפרברג
אשכול הכופר מאת שמואל פפרברג ממזג מתח עם רומנטיקה על רקע המציאות הישראלית העכשווית על מורכבותה ורבגוניותה ובד-בבד חושף סאגה משפחתית אפלה.
במהלך העלילה הקצבית והמרתקת, הנעה בין ניו יורק, חיפה וירושלים עם קריצה לרמת גן, מתוודע הקורא לדמותו של יואב, צעיר מפונק בן המעמד הגבוה, שסביבו מתרחש הסיפור. העלילה מסתבכת והולכת כשיואב […]

Continue Reading